Recorrido

En el plano podéis ver el recorrido de la carrera y los indicadores kilométricos:

El detalle por calles:

 • SALIDA: Avda Xoan XXIII, Rúa San Francisco, Praza do Obradoiro, Rúa do Franco, Travesa de Fonseca, Avda. Rodrigo de Padrón, Avda. Figueroa.
 • Km. 1: Paseo dos Leóns, Paseo da Ferradura, Paseo Central da Alameda, Campo da Estrela.
 • Km. 2: Avda. Xoan Carlos I, Avda. Rosalía de Castro, Rúa Montero Ríos. Praza de Galicia.
 • Km. 3: Rúa Fonte de Santo Antonio, Tránsito da Mercede, Rúa da Ensinanza, Rúa Virxe da Cerca, Porta do Camiño, Rúa Casas Reais, Rúa Travesa, Rúa San Bieito, Rúa Santo Agostiño, Rúa das Ameas, Praciña de San Fiz.
 • Km. 4: Travesa da Universidade, Praciña de Entrepraciñas, Rúa do Castro, Rúa do Preguntoiro, Praza de Cervantes, Rúa da Acibechería, Vía Sacra, Rúa de San Paio de Antealtares, Rúa da Conga, Rúa Nova, Cantón do Toural, Praza do Toural.
 • Km. 5:  Rúa do Vilar, Praza Praterías e Rúa Fonseca, Rúa Fonseca, Travesa de Fonseca, Avda. Rodrigo de Padrón, Avda. Figueroa, Paseo dos Leóns, Paseo da Ferradura.
 • Km. 6: Paseo Central da Alameda, Campo da Estrela, Avda. Xoan Carlos I, Avda. Rosalía de Castro.
 • Km. 7: Rúa Montero Ríos. Rúa da Senra, Praza de Galicia, Rúa Fonte de Santo Antonio, Tránsito da Mercede, Rúa da Ensinanza.
 • Km. 8: Rúa Virxe da Cerca, Porta do Camiño, Rúa Casas Reais, Rúa Travesa, Rúa San Bieito, Rúa Santo Agostiño, Rúa das Ameas, Praciña de San Fiz, Travesa da Universidade, Praciña de Entrepraciñas, Rúa do Castro, Rúa do Preguntoiro, Praza de Cervantes, Rúa da Acibechería.
 • Km. 9: Vía Sacra, Rúa de San Paio de Antealtares, Rúa da Conga, Rúa Nova, Cantón do Toural, Praza do Toural, Rúa do Vilar, Praza Praterías, Rúa Fonseca.
 • La línea de META estará ubicada en la Praza do Obradoiro.

Vista en 3D:

Mapa7

El trazado es bastante llano, con un desnivel de 32 metros:

Altimetria

Altitud mínima: 256 metros | Altitud máxima: 288 metros

Ascenso total: 95 metros | Descenso total: 98 metros

No se admiten más comentarios